Care Home Show

Samen met regisseur Sofie Kramer maakt het Nescio Ensemble een concert-voorstelling voor ouderen in Nederland.

Meer informatie

Twaalf Provinciën

Het Nescio Ensemble en Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja organiseren tezamen een "Twaalf Provinciën"-tournee.

Duitsland/Polen

We zijn spannende plannen aan het maken voor een tournee door Duitsland en Polen in 2020 met maskertheater.